Aplikcje internetowe - zoltek design - systemy internetowe

 
  

Elektroniczny System Wniosków o Dofinansowanie

 to innowacyjne kompleksowe rozwiąznie specjalnie dla placówek przyznających dofinansowanie na podstawie wniosków o dofinansowanie; zarówno na zasadach konkursowych jak i pozakonkursowych.
Modułowa budowa systemu pozwala na przystosowanie go do specyficznych warunków obowiązujących w każdej instytucji oraz na swobodną rozbudowę o nowe funkcje.

Elektroniczny System Wniosków o Dofinansowanie

został z powodzeniem wdrożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Z przeprowadzonej po wdrożeniu ankiety wynika, iż 85% beneficjentów jest zadowolonych z wdrożenia elektronicznego wniosku. Ponad 82% ankietowanych deklaruje, że

Elektroniczny System Wniosków o Dofinansowanie

ułatwił aplikowanie o środki z WFOŚiGW w Olsztynie, oraz skrócił i uprościł proces wypełniania wniosku.

Wersja testowa systemu znajduje się pod adresem: http://www.wnioski.org.pl
Aby przetestować funkcjonalność "Beneficjenta" wystarczy się zarejestrować.
Funkcjonalność "Specjalisty oraz Administratora" można przetestować po powiadomieniu naszego administratora <admin@zoltekdesign.pl> o chęci wzięcia udziału w testach.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości przetestowania systemu.

Do pobrania:
  Brozura informacyjna
  Wyniki ankiety

 copyright © 2013 zoltek design ®